Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location E51
Tue 30 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location Q33
Wed 31 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location V23
Thu 1 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Note: Frances Hugle, Teknikr. 33 pl 3
Thu 1 nov 17:00-19:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Note: Frances Hugle, Teknikr. 33 pl 3
Fri 2 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location U41
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location Q33
Wed 7 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Note: Frances Hugle, Teknikr. 33 pl 3
Wed 7 nov 14:00-16:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Note: Frances Hugle, Teknikr. 33 pl 3
Thu 8 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location Q21
Thu 8 nov 14:00-16:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location U41
Fri 9 nov 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Note: Frances Hugle, Teknikr. 33 pl 3
Fri 9 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Note: Frances Hugle, Teknikr. 33 pl 3
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 08:00-12:00 Studiebesök
HT 2018
Study visit
Tue 13 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location Q21
Wed 14 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location U21
Thu 15 nov 15:00-18:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Note: Frances Hugle, Teknikr. 33 pl 3
Fri 16 nov 08:00-11:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Note: Frances Hugle, Teknikr. 33 pl 3
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location Q33
Tue 20 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location V22
Wed 21 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location Q21
Thu 22 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Egen sal,Teknikringen 33
Thu 22 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Egen sal, Teknikringen 33
Thu 22 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Egen sal, Teknikringen 33
Fri 23 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Egen sal, Teknikringen 33
Fri 23 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Egen sal, Teknikringen 33
Fri 23 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Egen sal, Teknikringen 33
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Greta Woxén, Teknikringen 33
Tue 27 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location Q21
Wed 28 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location U51
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location Q36
Wed 5 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson
Location D3
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Greta Woxén, Teknikringen 33
Mon 10 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Greta Woxén, Teknikringen 33
Tue 11 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Greta Woxén, Teknikringen 33
Tue 11 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Greta Woxén, Teknikringen 33
Wed 12 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Greta Woxén, Teknikringen 33
Wed 12 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Greta Woxén, Teknikringen 33
Thu 13 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Note: Greta Woxén, Teknikringen 33
Thu 13 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Fri 14 dec 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Fri 14 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Week 2 2019 Show in My Schedule
Mon 7 jan 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Mon 7 jan 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Tue 8 jan 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Tue 8 jan 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Sat 12 jan 09:00-13:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location B21, B24, L31
Feedback News