Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Joachim Oberhammer
Location Q11
Wed 31 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Joachim Oberhammer
Location Q11
Wed 31 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Joachim Oberhammer
Location Q11
Thu 1 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Joachim Oberhammer
Location L43
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Joachim Oberhammer
Location Q11
Week 2 2019 Show in My Schedule
Tue 8 jan 14:00-18:00 Workshop
HT 2018
Workshop Teachers: Joachim Oberhammer
Location Q2
Feedback News