Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 44 2018 Visa i Mitt schema

Nya kurser

Schemat kan ändras

  • Notiser skickas endast ut för ändringar som görs 3 dagar innan kursstart och framåt
  • Innan kursstart, gå därför in i Mitt schema / kursens schema (eller där du gjort schemaexport) för att kontrollera eventuella ändringar

Är något fel i schemat?

Mån 29 okt 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Joachim Oberhammer
Plats: Q11
Ons 31 okt 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Joachim Oberhammer
Plats: Q11
Ons 31 okt 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Joachim Oberhammer
Plats: Q11
Tors 1 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Joachim Oberhammer
Plats: L43
Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Tis 27 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Joachim Oberhammer
Plats: Q11
Vecka 2 2019 Visa i Mitt schema
Tis 8 jan 14:00-18:00 Workshop
HT 2018
Workshop Lärare: Joachim Oberhammer
Plats: Q2
Feedback Nyheter