Projektkurs i mikrosystemteknik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

EK2360 Hands-on microelectromechanical Systems Engineering (for MSc students; organized together with FEK3360 PhD-student course)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NEW WEBPAGES ARE MIGRATED TO KTH CANVAS.
KTH SOCIAL IS DISCONTINUED SINCE 2016.

Next course round: The course is given every year from November to January. This webpage will not be updated in the future.

PLEASE NOTE: The course has a limited number of participants (25 MSc and 4 PhD students). In recent years, the course has always been oversubscribed. Thus, If you are interested in taking the course, you need to sign up early.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The course is designed as a project course for students who would like to get a "hands-on" experience in the world of nano and microelectromachnical systems (NEMS/MEMS). The students will be guided through a complete microsystem engineering cycle by designing, fabricating, and evaluating their own microdevice concepts. The students will learn to use state-of-the art microsystem engineering tools, including finite-element modeling (FEM), CAD layouting, and clean-room microfabrication machines.

The course experiences excellent feedback from the students. An average of 49.6% of the students during the last 5 years (2014-2018) consider the course among the top 10% of KTH courses, and 92.2% consider it among the top 25% of KTH's courses. Furthermore, an average of 98.4% of the students during the last 5 years (2014-2018) would take the course again.

For more information, click on the "General course pages" to the right.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter