Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 13 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 14 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 15 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Tue 19 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 20 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 21 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 22 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Tue 26 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 27 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 27 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Joachim Oberhammer
Location Q11
Thu 28 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 29 nov 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Tue 3 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 4 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 5 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 6 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Tue 10 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 11 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 12 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Fri 13 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Week 51 2019 Show in My Schedule
Mon 16 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Tue 17 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Wed 18 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Thu 19 dec 08:00-16:00 Laboration
HT 2019
Laboratory
Week 3 2020 Show in My Schedule
Mon 13 jan 08:00-12:00 Workshop
HT 2019
Workshop Teachers: Joachim Oberhammer
Location Q24
Feedback News