Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 38 2017 Show in My Schedule
Mon 18 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Tue 19 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Wed 20 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Thu 21 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Week 47 2017 Show in My Schedule
Tue 21 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Tue 21 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Wed 22 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Wed 22 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Week 6 2018 Show in My Schedule
Wed 7 feb 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Wed 7 feb 10:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Thu 8 feb 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Thu 8 feb 15:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Week 16 2018 Show in My Schedule
Mon 16 apr 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Mon 16 apr 15:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Tue 17 apr 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Tue 17 apr 10:00-12:00 Seminarium
HT 2017
Seminar Teachers: Patric Jensfelt
Feedback News