Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 46 2019 Show in My Schedule
Fri 15 nov 08:00-12:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Fri 22 nov 08:00-12:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Fri 29 nov 08:00-12:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Fri 6 dec 08:00-12:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 13:00-17:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Fri 13 dec 08:00-12:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete
Feedback News