Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Mon 22 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Wed 24 mar 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q21, Q24
Thu 25 mar 08:00-10:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Thu 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Week 13 2021 Show in My Schedule
Tue 30 mar 08:00-10:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q21, Q22
Thu 1 apr 13:00-15:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Thu 1 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 13:00-15:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, E33, E53
Tue 13 apr 08:00-10:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Tue 13 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Thu 15 apr 13:00-15:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q21, Q24
Fri 16 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Fri 16 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Fri 16 apr 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2021
Test
Location: Digital
Week 16 2021 Show in My Schedule
Tue 20 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q11, Q13
Wed 21 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Wed 21 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Fri 23 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q21, Q24
Week 17 2021 Show in My Schedule
Tue 27 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q22, Q26
Wed 28 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Wed 28 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Fri 30 apr 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q22, Q26
Week 18 2021 Show in My Schedule
Mon 3 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q24, Q26
Wed 5 may 08:00-10:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Wed 5 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Thu 6 may 10:00-12:00 Kontrollskrivning
VT 2021
Test
Location: Digital
Fri 7 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q22, Q26
Week 19 2021 Show in My Schedule
Mon 10 may 13:00-15:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q26, Q34
Wed 12 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Wed 12 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q24, Q26
Wed 19 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Wed 19 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Fri 21 may 10:00-12:00 Handledning
VT 2021
Tutorial
Location: Digital, Q22, Q26
Week 21 2021 Show in My Schedule
Mon 24 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Location: Digital
Mon 24 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital
Mon 24 may 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2021
Test
Location: Digital
Week 22 2021 Show in My Schedule
Mon 31 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2021
Examination
Location: Q26, Q31, Q33, Q34, ...
Feedback News