Signals and Systems, part II

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen Signaler och System II!

Kursen gavs sista gången vårterminen 2013/14 och är nu nedlagd. Den sista tentamen gavs i april 2017.

Signaler och System II ges två gånger per år:
i Period 2 (Kista) och i Period 4 (Valhallavägen)

Tentamen ges tre gånger per år:
efter period 2, efter period 4, och i augusti.

Läsåret 2013/14 är sista året som kursen ges i denna form.

För dig som läser kursen nu i period 2, 2013, se till att du väljer kurstillfället "HT 2013 CINTE CMIEL+" om du varit kursregistrerad någon tidigare kursomgång eller inte är inskriven på något KTH-program.

Varför läsa kursen?

Många företeelser i vår vardag kan beskrivas som linjära tidsinvarianta system, allt från mekaniska konstruktioner, elektriska kretsar, akustik, radiokommunikation till ekonomiska system, för att inte tala om alla prylar och program som vi människor har skapat för att filtrera och bearbeta ljud, video eller andra signaler, eller för att styra flygplan, ventilationsanläggningar eller tillverkningsprocesser, för att nämna några få exempel. Principerna som vi lär ut i Signaler och System kan användas för att analysera och designa sådana system på ett enkelt och ingenjörsmässigt sätt, oavsett om det handlar om att bygga en MP3-spelare eller att minska vibrationerna i en järnvägsbro.  De ger också grunden för fortsatta studier i bl a reglerteknik, signalbehandling och kommunikationsteori. 

Kursen handlar både om tidskontinuerliga "analoga" och tidsdiskreta "digitala" signaler och system.

Teachers

Feedback News