Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Tue 16 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Wed 17 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Fri 19 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location: Q11
Week 4 2018 Show in My Schedule
Tue 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q13
Wed 24 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Thu 25 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location: Q13
Fri 26 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Week 5 2018 Show in My Schedule
Tue 30 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Thu 1 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q24
Fri 2 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location: Q11
Week 6 2018 Show in My Schedule
Tue 6 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Wed 7 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location: Q11
Thu 8 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Week 7 2018 Show in My Schedule
Tue 13 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Thu 15 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location: Q13
Fri 16 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Week 8 2018 Show in My Schedule
Tue 20 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Wed 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location: Q11
Thu 22 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location: Q24
Week 9 2018 Show in My Schedule
Tue 27 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location: Q11
Thu 1 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location: Q11
Week 11 2018 Show in My Schedule
Mon 12 mar 14:00-19:00 Tentamen
VT 2018
Examination
Location: Q26
Feedback News