News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 23 February 2018

87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b07d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
January 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Magnus Jansson edited 15 January 2018

ÖvFöreläsning

Scheduling staff edited 15 January 2018

ÖvFöreläsning

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Magnus Jansson edited 15 January 2018

FöreläsÖvning

Scheduling staff edited 15 January 2018

FöreläsÖvning

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
December 2017
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 29 May 2020

['TSCRM_SCTY_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2INNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TINNSCRM_2', 'TTLSM_12']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TSCRM_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_SCTY_1', 'TINNM_1', 'TIVNM_DMTE_2', 'TINNM_INF_1', 'TSCRM_2', 'TTLSM_2']

 
Feedback News