Communication Networks

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen kommunikationsnät

Kursen tar upp principer, funktioner och strukturer för kommunikationsnät med tyngdpunkt på datalänknivå, nätverksnivå och transportnivå i modellen för kommunikation mellan öppna system.

KursPM - innehåller information om kurslitteratur samt läsanvisningar, examination, viktiga datum m.m.

Länk till KTH Canvas - https://kth.instructure.com/

Viktigt!

Kursmaterialet kommer att finnas på KTHs lärplattform, Canvas. Du får en inbjudan till denna när du registrerar dig på kursen. Om du är kursregistrerad eller omregistrerad och inte kommer åt materialet på Canvas så skall du skicka e-post till it-support@kth.se
Om du inte är registrerad på kursen så får du ta kontakt med din studievägledare.

Teachers

Feedback News