News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2019
Event Omtenta, 17 April 2020 08:00
Changed by scheduling staff 17 December at 04:02
Show more similar (4)
Event Omtenta, 18 April 2019 08:00
Changed by scheduling staff 16 November 2018
Event Omtenta, 4 April 2018 14:00
Changed by scheduling staff 30 November 2017
Event Omtenta, 11 April 2017 13:00
Changed by scheduling staff 21 November 2016
Event Omtenta, 16 March 2016 08:00
Changed by scheduling staff 19 February 2016
March 2012
Teacher Peter Sillén posted 6 March 2012
 
Teacher Peter Sillén posted 6 March 2012
 
Teacher Peter Sillén posted 2 March 2012
Teacher Peter Sillén edited 2 March 2012

Välskrivet och intressant och sättet att tänka är viktigt både för män och kvinnor i t.ex en löneförhandling. Man bör ha en egen klar uppfattning på förhand och stå för och argumentera för den, annars får man normalt den lägre nivå chefen har tänkt sig ... men de flesta chefer är villiga att lyssna till genomtänkta argument. Man får ofta mer respekt med sig på sikt om man lägger fram sina argument och på något sätt diskuterar det motparten föreslår. ¶

http://www.openforum.com/articles/5-things-women-should-never-say-when-negotiating?extlink=em-openf-SBdaily

 
Teacher Peter Sillén posted 27 February 2012
commented 2 March 2012

Ang kap 3, så finns det flera förslag på frågeställningar från pp som jag inte tycker anknyter direkt till svenskt företagande. Ska då dessa frågeställningar ses utifrån ett svenskt perspektiv?
Det står även att ett svar på 3-5 argument är bra. Men om jag inte minns fel, har jag för mig att du sa att man skulle skriva ca 1,5 sida. Är det då 3-5 långa argument som ska täcka 1,5 sida? :)

Teacher commented 2 March 2012

Ja, ur ett svenskt perspektiv och jag skulle godkänna ett EU-perspektiv också om man valt det.

Frågan har ställts många ggr och jag brukar svara - ett bra svar ryms på 1-1,5 sid (för att ingen ska tro det krävs 5 sidor). 5 välskrivna argument bedömmer jag tar ca 1,5 sid handskrivet. Det är ett försök att ge en vägledning ungefär vad som förväntas, 

mvh Peter

 
Teacher Peter Sillén posted 2 March 2012
 
February 2012
Teacher Peter Sillén posted 29 February 2012
Teacher Peter Sillén edited 29 February 2012

Hej, 

idag 29/2 gick vi igenom tal #2 i 'typtentamen HE1201'

Måndag 5/3 kl 13 fortsätter vi med genomgång av frågorna i den tentan.

Hinner vi klart med den 'typtentamen' fortsätter vi med 'korr tentamen HE1031 4 februari' . som också ligger på Bilda i undermappen 'examination'.¶

Från 'korr tentamen....' har vi tidigare gått igenom fråga #9 - uträkningen ligger på Bilda i mapp 'HE1201 kursinfo...' undermapp 'Lektioner'.

mvh / Peter

 
Teacher Peter Sillén posted 27 February 2012
 
Teacher Peter Sillén posted 27 February 2012
Teacher Peter Sillén edited 27 February 2012

Hej och hoppas att helgen varit bra

Här ett tips nyhetsuppdateringar som rör medicinsk teknik - företagsnyheter, finansinering, teknologisk utveckling, myndighetsbeslut, patent, rekrytering mm

http://www.smartbrief.com/news/advamed

mvh / Peter

 
Teacher Peter Sillén posted 25 February 2012
 
Feedback News