Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Thu 12 dec 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T4
Fri 13 dec 13:00-14:00 Kontrollskrivning
HT 2019
Test Teachers: Peter Sillén
Location T41, T53
Fri 13 dec 14:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Week 2 2020 Show in My Schedule
Tue 7 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Peter Sillén
Location T53, T54, T55
Week 16 2020 Show in My Schedule
Fri 17 apr 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Peter Sillén
Location T53
Feedback News