Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2019 Show in My Schedule
Tue 29 oct 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T63
Wed 30 oct 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T54
Wed 30 oct 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Peter Sillén
Location T53
Thu 31 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Peter Sillén
Week 45 2019 Show in My Schedule
Tue 5 nov 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T54
Wed 6 nov 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 6 nov 11:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2019
Test Teachers: Peter Sillén
Location T53
Thu 7 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Peter Sillén
Location T53
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 13 nov 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 13 nov 11:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 13 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Peter Sillén
Location T53
Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 20 nov 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 20 nov 11:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2019
Test Teachers: Peter Sillén
Location T53
Fri 22 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Peter Sillén
Location T53
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T54
Wed 27 nov 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T54
Wed 27 nov 11:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2019
Test Teachers: Peter Sillén
Location T53
Thu 28 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Peter Sillén
Location T53
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 4 dec 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Thu 5 dec 08:00-11:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Peter Sillén
Location T53
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Tue 10 dec 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 11 dec 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Wed 11 dec 11:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2019
Test Teachers: Peter Sillén
Location T53
Thu 12 dec 08:00-11:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Peter Sillén
Location T53
Week 2 2020 Show in My Schedule
Tue 7 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Peter Sillén
Location T53, T54, T55
Feedback News