Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingLogged in users2019-08-07
Kursdata & kursanalysLogged in users2019-08-07
Kurs-PM (historik)Logged in users2019-08-07
Kursenkäter från tidigare läsårLogged in users2019-08-07
Internetranking, Employer branding, patenttvister, och internet i KinaLogged in users2016-10-12
2016 Case Diane's investmentLogged in users2017-08-22
2016 Länkar lektion 30 novLogged in users2017-08-22
Att göra en bra 'pitch'Logged in users2016-09-21
European medtech reportLogged in users2015-10-07
Global competivie Index - av World Economic ForumLogged in users2016-09-21
KURSLITTERATURLogged in users2015-12-14
Klassens investeringar ht2016Logged in users2016-12-13
Kursanalys läsår 17/18Logged in users2019-08-07
Kursmaterial HT 2016 och tidigare läsår Logged in users2017-12-08
Kursmaterial för Hållbar affärsutveckling Logged in users2015-09-14
KursregistreringLogged in users2017-08-22
Lektion 24e nov 2016 om organisation och ledarskapLogged in users2016-11-24
MSN Money - aktienoteringar Logged in users2016-12-09
Modeller för innovation och affärsplanering - NABC och Business Model CanvasLogged in users2016-09-21
NÄTVERK startup och innovationLogged in users2016-10-31
Referenslitteraturen 'Övningar i industriell ekonomi' samband med kursboken 'Företagsekonomi 100'Logged in users2015-10-23
SLL InnovationsprocessLogged in users2015-10-20
ekonominyheter - ett antal medierLogged in users2016-09-21
kurslänkarLogged in users2016-09-21
länkar medtechLogged in users2016-09-21
länkar som ej kunde visas lektion Övning 23 nov 2016Logged in users2016-11-23

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
.Logged in users2017-11-29
Feedback News