News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

October 2019
Scheduling staff created event 23 August at 09:52
Scheduling staff edited 28 October at 10:13

OnsFredag 113 december 2019 kl 113:00 - 124:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18

 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
Scheduling staff edited 28 October at 10:13

OnsFredag 113 december 2019 kl 0814:00 - 117:00

 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
Scheduling staff edited 23 August at 09:52

ÖKontrollskrivning

ÖKontrollskrivning

Scheduling staff edited 28 October at 10:13

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
Scheduling staff edited 23 August at 09:52

ÖKontrollskrivning

ÖKontrollskrivning

Scheduling staff edited 28 October at 10:13

OnTisdag 2019 november 2019 kl 11:00 - 12:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18

 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
Scheduling staff edited 3 September at 11:02

ÖKontrollskrivning

ÖKontrollskrivning

Scheduling staff edited 28 October at 10:13

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18

 
Scheduling staff created event 23 August at 09:52
Scheduling staff edited 25 October at 14:52

7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
Scheduling staff edited 17 October at 14:25

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fdc6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364

 
September 2019
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
Scheduling staff edited 23 August at 09:52

ÖvningLaboration

FreTorsdag 110 oktober 2019 kl 15:00 - 17:00

ÖvningLaboration

Scheduling staff edited 6 September at 10:22

f67daacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac92583d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 23 August at 09:52

Torsdag 10 oktober 2019 kl 13:00 - 165:00

Scheduling staff edited 6 September at 10:22

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df97daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
August 2019
Scheduling staff created event 23 August at 10:02
 
Scheduling staff created event 23 August at 10:02
 
Scheduling staff created event 23 August at 10:02
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
Scheduling staff edited 23 August at 10:02

ÖvningLaboration

ÖvningLaboration

 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
Scheduling staff edited 23 August at 10:02

ÖvningLaboration

ÖvningLaboration

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 23 August at 09:52

ÖvningLaboration

ÖvningLaboration

 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 18 June at 10:28

TorsFredag 34 oktober 2019 kl 108:00 - 112:00

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 18 June at 10:28

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df97daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 18 June at 10:28

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 18 June at 10:18

TorOnsdag 198 september 2019 kl 0815:00 - 118:00

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:50
 
Feedback News