Kalender

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 49 2016 Visa i Mitt schema
Fre 9 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T55
Fre 9 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T55
Vecka 50 2016 Visa i Mitt schema
Tors 15 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T53
Tors 15 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T54
Vecka 51 2016 Visa i Mitt schema
Tis 20 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T53
Tis 20 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T53
Vecka 3 2017 Visa i Mitt schema
Ons 18 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Tors 19 jan 10:00-12:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 4 2017 Visa i Mitt schema
Tors 26 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Tors 26 jan 15:00-17:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Fre 27 jan 08:00-17:00 Redovisning
HT 2016
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 5 2017 Visa i Mitt schema
Ons 1 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Tors 2 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 6 2017 Visa i Mitt schema
Fre 10 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T3
Fre 10 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 7 2017 Visa i Mitt schema
Tors 16 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T54
Tors 16 feb 15:00-17:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Fre 17 feb 08:00-17:00 Redovisning
HT 2016
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 8 2017 Visa i Mitt schema
Tors 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Tors 23 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 9 2017 Visa i Mitt schema
Mån 27 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Mån 27 feb 15:00-17:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Ons 1 mar 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T55
Ons 1 mar 15:00-17:00 Övning
HT 2016
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T67
Fre 3 mar 08:00-12:00 Handledning
HT 2016
Handledning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T55
Vecka 10 2017 Visa i Mitt schema
Mån 6 mar 08:00-17:00 Redovisning
HT 2016
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T55
Vecka 11 2017 Visa i Mitt schema
Ons 15 mar 10:00-12:00 Tentamen
HT 2016
Tentamen
Plats: T4, T63
Lör 18 mar 13:00-18:00 Tentamen
HT 2016
Tentamen
Plats: T3, T4, T41
Vecka 16 2017 Visa i Mitt schema
Mån 17 apr 08:00-12:00 Handledning
HT 2016
Handledning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Tors 20 apr 13:00-17:00 Redovisning
HT 2016
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T67
Feedback Nyheter