Object Oriented Programming

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen i Objektorienterad programmering!

Kursen gör en rivstart - redovisningen av de två första programmeringslaborationerna sker redan i andra respektive tredje veckan. Det är därför lämpligt att snarast ladda ned programvaran  och köpa kursboken, Introduction to Java Programming and Data Structures, Comprehensive Version, Y. Daniel Liang, Pearson education.
Delar av av denna bok kommer även användas (för TIDAA) i kurserna Databasteknik och Projektkurs inom programvaruutveckling (åk 2) samt Distribuerade informationssystem och Kommunikationssystem (åk 3).

Komma åt kursmaterialet

Kursmaterialet finns på Canvas. För att komma åt kursmaterialet måste du registrera dig på kursen, vilket du gör via Mina Sidor.

Om du missat tidsfönstret för kursregistrering, eller har annat problem med kursregistreringen, vänder du dig till studentexpeditionen alternativt till studievägledningen.

Behörighet

För att registreras på denna kurs måste du vara godkänd på (hela) kursen HI1024, programmering grundkurs, eller motsvarande kurs.

Det är förmodligen väl använd tid att repetera grundläggande programmering inför denna kurs. Speciellt viktigt är att du kan skriva 
funktioner, med parametrar och returvärden, samt att du har klart för dig vad en "struct" är och vad den kan användas till.

Teachers

Feedback News