Software Development, Project Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till projektkursen i programvaruutveckling!

Ni sätter själva ihop projektgrupperna och måste på egen hand leta projektuppgift. Det finns ett antal arbetsmarknadsdagar där ni kan knyta kontakter med företag, du hittar datum för dessa och mer information om kursen här: Inför projektkurs inom programvaruutveckling.pdf

Detta är en "spärrad kurs", med särskild behörighet som måste vara uppfylld innan kursstart, se kursplanen https://www.kth.se/student/kurser/kurs/HI1039

Några tips om hur ni kan presentera er för ett företag från Fredrik Wallenius m.fl. (Datateknik start 2008): Projektgrupp söker Projektarbete.pdf
Några ytterligare kommentarer från Fredrik:
- Företagens representanter på mässan vet väldigt lite om vilka behov de har av nya dataprogram/system. Det skulle kunna vara en bättre idé att istället (eller dessutom) för att ge dem ett dokument be om personer inom företaget ni skulle kunna kontakta och istället maila dokumentet till dem. Särskilt när det gäller större företag.
- Många företag förväntar sig att ni själva ska ha en idé om vad ni vill göra. Det hade inte vi, men vi hittade ett företaget där det fanns hur mycket som helst som skulle göras, det vara bara att välja och vraka.

Mer information finns på programwebben, "Min utbildning": https://www.kth.se/social/program/tidaa/page/projektkurser/.  

Notera att kurswebben, med allt kursmaterial, fr.o.m. VT2017 kommer att finnas på Canvas.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News