Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2021 Show in My Schedule
Tue 26 jan 15:00-17:00 kursintroduktion till Medicinteknisk verksamhet
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T3

Fernando Seoane Kursansvarig och Gösta Hellström

zoom länk: https://kth-se.zoom.us/j/65459615133

Thu 28 jan 09:00-12:00 Föreläsning i Medicinsktekniska Regelverket
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T3

Föreläsare Heikki Teriö

Zoom Länk:  https://kth-se.zoom.us/j/64546720034

Week 5 2021 Show in My Schedule
Mon 1 feb 13:00-16:00 Föreläsning i Internationell standardisering och standarder inom medicinteknik
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T3

Föreläsare:

Jenny Acaralp

Joakim Falk 

Zoom Länk: https://kth-se.zoom.us/j/66764476530

Tue 2 feb 09:00-12:00 Föreläsning i Regelverket Global
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T3

Föreläsare: Heikki Teriö

Zoom Länk: https://kth-se.zoom.us/j/62588806960

Fri 5 feb 14:00-17:00 Föreläsning i Medicinsktekniska säkerhet
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T3

Föreläsare: Heikki Terio

Zoom Länk:  https://kth-se.zoom.us/j/66906605522

Week 6 2021 Show in My Schedule
Mon 8 feb 15:00-17:00 Föreläsning i Kvalitet och Kvalitetsledningssystem i Sjukhuset
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T3

Föreläsare: Anna Matero

Zoom Länk: https://kth-se.zoom.us/j/63087605611

Wed 10 feb 13:00-17:00 Studiebesök Cancelled
VT 2021
Study visit

skjuts upp på grund av COVID

Thu 11 feb 13:00-17:00 Studiebesök skjuts upp till Del 2
VT 2021
Study visit

skjuts upp på grund av COVID till Del 2, i 2022

Week 12 2021 Show in My Schedule
Mon 22 mar 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, T63
Thu 25 mar 09:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, T63
Fri 26 mar 09:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, T63
Week 14 2021 Show in My Schedule
Tue 6 apr 08:00-12:00 Tentamen
VT 2021
Examination
Location: T63

bara för HL1014VT2021 studenter

Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T63
Fri 16 apr 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T63
Fri 16 apr 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T63
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T63
Wed 21 apr 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T63
Feedback News