Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 16 2020 Show in My Schedule
Thu 16 apr 10:00-12:00 Handledning
Tutorial
Location: Distans
Week 18 2020 Show in My Schedule
Wed 29 apr 13:00-17:00 Tentamen
VT 2020
Examination
Location: T55
Week 19 2020 Show in My Schedule
Thu 7 may 10:00-12:00 Handledning
Tutorial
Location: T61
Week 23 2020 Show in My Schedule
Mon 1 jun 09:00-12:00 Seminarium
Seminar
Location: T55
Mon 1 jun 13:00-16:00 Seminarium
Seminar
Location: T55
Feedback News