Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 13:00-17:00 15:00 - 17:00 Föreläsning inom offentlig upphandling
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T63

Föreläsare: Sari Kärkkäinen

Zoom Link: https://kth-se.zoom.us/j/68089410033

Endast TIMEL3 Studenter HL1014VT2020

Wed 21 apr 13:00-17:00 13:00 - 17:00 Föreläsning i Underhåll ( re-scheduled from Mon 12 apr )
VT 2021
Lecture
Location: Digital, T63

Föreläsare: Emelie Bäcklin

Zoom länk:  https://kth-se.zoom.us/j/63907361335

Endast TIMEL3 Studenter HL1014VT2020

Week 23 2021 Show in My Schedule
Sat 12 jun 09:00-13:00 Omtenta
VT 2021
Omtenta Teachers: Fernando Seoane Martinez
Location: T63

DIGITAL

Endast TIMEL2 Studenter HL1014VT2021

Feedback News