News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
Event Seminarium, 1 June 2020 13:00
Changed by scheduling staff 8 May at 09:37
Show more similar (2)
Event Seminarium, 1 June 2020 09:00
Changed by scheduling staff 8 May at 09:37
Event Handledning, 7 May 2020 10:00
Changed by scheduling staff 24 April at 08:56
April 2020
Scheduling staff created event 14 February 2020
Scheduling staff edited 6 March 2020

['TITEH_METL_32', 'TITEH_METL_23']

Scheduling staff edited 17 April at 08:54

7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22Distans

['TITEH_METL_23', 'TITEH_METL_32']

Scheduling staff edited 8 May at 04:35

['TITEH_METL_32', 'TITEH_METL_23']

Scheduling staff edited 9 May at 04:34

['TITEH_METL_23', 'TITEH_METL_32']

Scheduling staff edited 29 May at 20:04

['TITEH_METL_32', 'TITEH_METL_23']

 
February 2020
Scheduling staff created event 5 February 2020
Teacher Fernando Seoane Martinez edited 6 February 2020

Föreläsning i MT säkerhet för HL1014 - 2019

Scheduling staff edited 26 February 2020

Fredag 28 februari 2020 kl 108:00 - 120:00

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdfe56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
Scheduling staff created event 21 February 2020
Scheduling staff edited 6 March 2020

['TITEH_METL_32', 'TITEH_METL_23']

Scheduling staff edited 20 March 2020

['TITEH_METL_23', 'TITEH_METL_32']

Scheduling staff edited 29 May at 20:14

['TITEH_METL_32', 'TITEH_METL_23']

 
Scheduling staff created event 14 February 2020
Teacher Fernando Seoane Martinez edited 17 February 2020

Föreläsning i MT organisation för HL1014 - 2019

 
Scheduling staff created event 5 February 2020
Teacher Fernando Seoane Martinez edited 6 February 2020

Föreläsning i Offentlig Upphandling för HL1014 - 2019

 
Scheduling staff created event 5 February 2020
Teacher Fernando Seoane Martinez edited 6 February 2020

Föreläsning i Underhållsteknik för HL1014 - 2019

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMEL_2', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['HL120145V201', 'HL210154V201']

['TITEH_METL_3', 'TIMELCMEDT_2', 'CMEDTTIMEL_2']

Teacher Fernando Seoane Martinez edited 20 January 2020

Kvalitetsldeningssystem: Kvalitet i användning av teknisk utrustning¶

Föreläsare: Heikki Teriö ¶

Scheduling staff edited 22 January 2020

Joakim Falk

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['TIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['HL120145V201', 'HL210154V201']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['TIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 3 February 2020

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf29d17550-b3cd-4b30-a3f2-699e6caef6d8

['CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['CMEDTTIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMELCMEDT_2']

Scheduling staff edited 14 February 2020

['TIMELCMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDTTIMEL_2']

Scheduling staff edited 21 February 2020

['HL120145V201', 'HL210154V201']

Scheduling staff edited 28 February 2020

['HL210154V201', 'HL120145V201']

Scheduling staff edited 29 May at 18:13

['TIMEL_2', 'CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMEL_2']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMEL_2', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['HL120145V201', 'HL210154V201']

['TITEH_METL_3', 'TIMELCMEDT_2', 'CMEDTTIMEL_2']

Teacher Fernando Seoane Martinez edited 20 January 2020

Kvalitet¶

Föreläsare: Anna Matero¶

Scheduling staff edited 22 January 2020

Ulrica Fjärstedt

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['TIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['HL120145V201', 'HL210154V201']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['TIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 3 February 2020

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf29d17550-b3cd-4b30-a3f2-699e6caef6d8

['CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['CMEDTTIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMELCMEDT_2']

Scheduling staff edited 14 February 2020

['TIMELCMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDTTIMEL_2']

Scheduling staff edited 21 February 2020

['HL120145V201', 'HL210154V201']

Scheduling staff edited 28 February 2020

['HL210154V201', 'HL120145V201']

Scheduling staff edited 29 May at 18:13

['TIMEL_2', 'CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMEL_2']

 
Feedback News