News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Event Handledning, 16 April 2020 10:00
Changed by scheduling staff Friday 10:33
February 2020
Scheduling staff created event 5 February at 15:58
Teacher Fernando Seoane Martinez edited 6 February at 11:11

Föreläsning i MT säkerhet för HL1014 - 2019

Scheduling staff edited 26 February at 11:39

Fredag 28 februari 2020 kl 108:00 - 120:00

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdfe56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
Event Seminarium, 1 June 2020 13:00
Changed by scheduling staff 25 February at 16:19
Show more similar (2)
Event Seminarium, 1 June 2020 09:00
Changed by scheduling staff 25 February at 16:19
Event Handledning, 7 May 2020 10:00
Changed by scheduling staff 25 February at 16:17
Scheduling staff created event 21 February at 14:58
Scheduling staff edited 6 March at 03:41

['TITEH_METL_32', 'TITEH_METL_23']

Scheduling staff edited 20 March at 03:34

['TITEH_METL_23', 'TITEH_METL_32']

 
Scheduling staff created event 14 February at 10:00
Scheduling staff edited 6 March at 03:36

['TITEH_METL_32', 'TITEH_METL_23']

 
Scheduling staff created event 14 February at 10:00
Teacher Fernando Seoane Martinez edited 17 February at 00:17

Föreläsning i MT organisation för HL1014 - 2019

 
Scheduling staff created event 5 February at 15:58
Teacher Fernando Seoane Martinez edited 6 February at 11:11

Föreläsning i Offentlig Upphandling för HL1014 - 2019

 
Scheduling staff created event 5 February at 15:58
Teacher Fernando Seoane Martinez edited 6 February at 11:11

Föreläsning i Underhållsteknik för HL1014 - 2019

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:58
Scheduling staff edited 13 December at 03:46

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMEL_2', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:46

['HL120145V201', 'HL210154V201']

['TITEH_METL_3', 'TIMELCMEDT_2', 'CMEDTTIMEL_2']

Teacher Fernando Seoane Martinez edited 20 January at 05:32

Kvalitetsldeningssystem: Kvalitet i användning av teknisk utrustning¶

Föreläsare: Heikki Teriö ¶

Scheduling staff edited 22 January at 09:41

Joakim Falk

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['TIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 31 January at 03:31

['HL120145V201', 'HL210154V201']

Scheduling staff edited 1 February at 03:31

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['TIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 3 February at 13:58

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf29d17550-b3cd-4b30-a3f2-699e6caef6d8

['CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 7 February at 03:31

['CMEDTTIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMELCMEDT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:31

['TIMELCMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDTTIMEL_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:31

['HL120145V201', 'HL210154V201']

Scheduling staff edited 28 February at 03:30

['HL210154V201', 'HL120145V201']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:58
Scheduling staff edited 13 December at 03:46

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMEL_2', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:46

['HL120145V201', 'HL210154V201']

['TITEH_METL_3', 'TIMELCMEDT_2', 'CMEDTTIMEL_2']

Teacher Fernando Seoane Martinez edited 20 January at 05:32

Kvalitet¶

Föreläsare: Anna Matero¶

Scheduling staff edited 22 January at 09:41

Ulrica Fjärstedt

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['TIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 31 January at 03:31

['HL120145V201', 'HL210154V201']

Scheduling staff edited 1 February at 03:31

['HL210154V201', 'HL120145V201']

['TIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 3 February at 13:58

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf29d17550-b3cd-4b30-a3f2-699e6caef6d8

['CMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_2', 'TIMEL_2']

Scheduling staff edited 7 February at 03:31

['CMEDTTIMEL_2', 'TITEH_METL_3', 'TIMELCMEDT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:31

['TIMELCMEDT_2', 'TITEH_METL_3', 'CMEDTTIMEL_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:31

['HL120145V201', 'HL210154V201']

Scheduling staff edited 28 February at 03:30

['HL210154V201', 'HL120145V201']

 
Feedback News