Strategies for Safety

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen Säkerhetsstrategier!

Kursen Säkerhetsstrategier är främst baserad på lärdomar från högriskverksamheter som flyg, kärnkraft och processindustri. För att öka och bibehålla säkerhet i dessa system arbetar man systematiskt med att hantera riskerna. Vad man menar med risk är såklart beroende på vilken verksamhet man är i eller om man talar om verksamheten eller individens säkerhet. Till exempel har det inom flyget traditionellt handlat om att förebygga flygolyckor och inom byggindustri om att minska dödsfall på arbetsplatsen.

I bägge fallen är kunskap om människor, arbete och tekniks bidragande orsaker väsentligt för att kunna öka säkerheten. Processer för riskhantering, förändringsledning och prestationsmätning är alla verktyg för att kunna implementera säkerhetsstrategier.

Kursen är upplagd i några huvudmoment som går igenom lämpliga delar i ett ledningssystem för säkerhet. I boken Arbete och teknik på människans villkor ingår väsentliga delar som kan vara föremål för en riskanalys eller annan utvärdering med avseende på säkerhet, såsom fysisk miljö, psykosocial och organisatorisk miljö, arbetsmiljö och ekonomi.  I denna kurs är det främst avsnittet information och interaktion i tekniska system som belyses som ett eget riskområde.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News