Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Wed 16 jan 10:00-12:00 TA-övning: kom igång och börja med grunderna
VT 2019
Exercise
Location Ka-304, Ka-308

Få hjälp att komma igång och börja skriva de första programmen.

Thu 17 jan 13:00-15:00 TA-övning: kom igång och börja med grunderna
VT 2019
Exercise
Location Ka-303, Ka-304

Få hjälp att komma igång och börja skriva de första programmen.

Fri 18 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Wed 23 jan 13:00-15:00 TA-övning: fortsätt med funktionell programmering
VT 2019
Exercise
Location Ka-303, Ka-304

När du börjar få koll på rekursion så är det dags att gå vidare. Detta är en bra övning som ger dig en bra förberedelse inför den meta-interpretator som vi skall implementera senare i kursen.

Fri 25 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 TA-övning: Huffman-kodning
VT 2019
Exercise
Location Ka-208, Ka-308

Om du planerar att vara med på Huffman-seminariet så skall du först göra klar övningen där du implemneterar en första Huffman-kodare.

Wed 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Thu 31 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 1 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 5 feb 10:00-12:00 TA-övning: meta-interpretator
VT 2019
Exercise
Location Ka-208, Ka-308

Att implementera en meta--interpretator komme rhjälpa dig förstå sambandet mellan den operationella semantiken och exekvering av program (eller får huvudet att snurra). Få hjälp med att förstå hur det verkligen fungerar.

Thu 7 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 8 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 12 feb 10:00-12:00 Mandelbrot
VT 2019
Exercise
Location Ka-208, Ka-308
Thu 14 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 15 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 19 feb 10:00-12:00 Filosofer
VT 2019
Exercise
Location Ka-208, Ka-308
Wed 20 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 22 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Wed 27 feb 13:00-15:00 Server
VT 2019
Exercise
Location Ka-208, Ka-308
Thu 28 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 1 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 10 2019 Show in My Schedule
Fri 8 mar 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Johan Montelius
Location Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, ...
Feedback News