Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 29 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location F2
Thu 30 aug 13:00-15:00 Introduktion
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Sätt upp en virtuell maskin, fixa en editor och få hjälp med att kompilera C-program.

Martin, Marcus, Daniel

Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location F2
Wed 5 sep 10:00-12:00 A heap a stack
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Daniel, Marcus

Week 37 2018 Show in My Schedule
Wed 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Q1
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 13:00-15:00 Hello Dolly
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Marcus, Daniel   (reserv Martin)

Thu 20 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location F2
Fri 21 sep 08:00-10:00 Don't do this at home
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Martin, Marcus

Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location E2
Thu 27 sep 08:00-10:00 Want to play a game?
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Daniel, Marcus

Week 40 2018 Show in My Schedule
Wed 3 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location D1
Thu 4 oct 13:00-15:00 My malloc: mylloc and mhysa
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Marcus, Martin

Week 41 2018 Show in My Schedule
Wed 10 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location E1
Fri 12 oct 08:00-10:00 How large is the TLB?
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Martin

Week 44 2018 Show in My Schedule
Wed 31 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Q1
Thu 1 nov 13:00-15:00 Page frame reclaiming algorithms
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Daniel, Jakob

Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Q1
Thu 8 nov 14:00-16:00 Threads - roll your own
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Daniel, Jakob

Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location B2
Fri 16 nov 08:00-10:00 Take me for a spin
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Daniel, Jakob, Markus

Week 47 2018 Show in My Schedule
Thu 22 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location M1
Fri 23 nov 10:00-12:00 Ping-pong and Echoes
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Jakob, Markus

Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Q1
Wed 28 nov 08:00-10:00 Storage - take your time
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Jakob, Martin

Week 49 2018 Show in My Schedule
Wed 5 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location F2
Thu 6 dec 10:00-12:00 Exploring the file system
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Jakob, Markus

Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location M2
Wed 12 dec 08:00-10:00 Frågor
HT 2018
Exercise
Location U21, U31

Jakob, Martin

Week 2 2019 Show in My Schedule
Fri 11 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Johan Montelius
Location Ka-203, Ka-204, Ka-205, Ka-206, ...
Feedback News