News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2018
Scheduling staff created event 18 December 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Teacher Johan Montelius edited 18 October 2018

FöreläsningLecture: File systems

Scheduling staff edited 5 December 2018

OnTorsdag 56 december 2018 kl 15:00 - 17:00

7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511ac80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

 
November 2018
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 29 November 2018

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, 58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 7941b7f5-cad2-4b9a-b059-18de63242373, 7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a, 7f6bc835-a9bc-4b9b-983a-376742c11cdd, 8118c0f2-40b5-4cbb-b218-0e1dfe22ecd1, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, 8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b8010a53-5a2e-42af-8c76-9caa93033a9a, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, b28af727-fc44-4fb6-bf2f-9629b80b1879, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b, d152656b-a295-42bc-80f8-cb7a0b9982cf

Scheduling staff edited 30 November 2018

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, 58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 7941b7f5-cad2-4b9a-b059-18de63242373, 7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a, 7f6bc835-a9bc-4b9b-983a-376742c11cdd, 8118c0f2-40b5-4cbb-b218-0e1dfe22ecd1, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, 8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90, a8010a53-5a2e-42af-8c76-9caa93033a9a, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, b28af727-fc44-4fb6-bf2f-9629b80b1879, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b, d152656b-a295-42bc-80f8-cb7a0b9982cf

 
Scheduling staff created event 26 November 2018
Teacher Johan Montelius edited 26 November 2018

Redovisning Green

 
Scheduling staff created event 26 November 2018
Teacher Johan Montelius edited 26 November 2018

Redovisning Green

Teacher Johan Montelius edited 26 November 2018

Redovisning GreenBuddy

 
Scheduling staff created event 26 November 2018
Teacher Johan Montelius edited 26 November 2018

Redovisning Boot

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Teacher Johan Montelius edited 18 October 2018

RäknestugaTA: exam questions

Giorgos, Spik, (Fredrik)

Scheduling staff edited 21 November 2018

ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc7f6bc835-a9bc-4b9b-983a-376742c11cdd

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Teacher Johan Montelius edited 18 October 2018

RäknestugaTA: Exploring the file system

Giorgos, Fredrik, Hannes, (Spik, Katariina)

Scheduling staff edited 21 November 2018

7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Teacher Johan Montelius edited 18 October 2018

RäknestugaTA: Storage - take your time

Katariina, Giorgos, Spik, (Fredrik, Hannes)

Scheduling staff edited 21 November 2018

ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Teacher Johan Montelius edited 18 October 2018

RäknestugaTA: Ping-pong and Echoes

Katariina, Fredrik, Hannes, (Spik)

Scheduling staff edited 21 November 2018

7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5

 
Feedback News