Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

December 2018
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 18 december 11:05
 
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
Lärare Johan Montelius redigerade 18 oktober 11:08

FöreläsningLecture: File systems

Schemahandläggare redigerade 5 december 11:16

OnTorsdag 56 december 2018 kl 15:00 - 17:00

7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511ac80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

 
November 2018
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 29 november 13:53

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, 58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 7941b7f5-cad2-4b9a-b059-18de63242373, 7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a, 7f6bc835-a9bc-4b9b-983a-376742c11cdd, 8118c0f2-40b5-4cbb-b218-0e1dfe22ecd1, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, 8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b8010a53-5a2e-42af-8c76-9caa93033a9a, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, b28af727-fc44-4fb6-bf2f-9629b80b1879, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b, d152656b-a295-42bc-80f8-cb7a0b9982cf

Schemahandläggare redigerade 30 november 11:04

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, 58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 7941b7f5-cad2-4b9a-b059-18de63242373, 7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a, 7f6bc835-a9bc-4b9b-983a-376742c11cdd, 8118c0f2-40b5-4cbb-b218-0e1dfe22ecd1, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, 8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90, a8010a53-5a2e-42af-8c76-9caa93033a9a, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, b28af727-fc44-4fb6-bf2f-9629b80b1879, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b, d152656b-a295-42bc-80f8-cb7a0b9982cf

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 26 november 14:52
Lärare Johan Montelius redigerade 26 november 17:59

Redovisning Green

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 26 november 14:52
Lärare Johan Montelius redigerade 26 november 17:56

Redovisning Green

Lärare Johan Montelius redigerade 26 november 17:58

Redovisning GreenBuddy

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 26 november 14:52
Lärare Johan Montelius redigerade 26 november 17:55

Redovisning Boot

 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
Lärare Johan Montelius redigerade 18 oktober 11:08

RäknestugaTA: exam questions

Giorgos, Spik, (Fredrik)

Schemahandläggare redigerade 21 november 06:53

ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc7f6bc835-a9bc-4b9b-983a-376742c11cdd

 
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
Lärare Johan Montelius redigerade 18 oktober 11:08

RäknestugaTA: Exploring the file system

Giorgos, Fredrik, Hannes, (Spik, Katariina)

Schemahandläggare redigerade 21 november 06:53

7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5

 
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Lärare Johan Montelius redigerade 18 oktober 11:08

RäknestugaTA: Storage - take your time

Katariina, Giorgos, Spik, (Fredrik, Hannes)

Schemahandläggare redigerade 21 november 06:53

ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5

 
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Lärare Johan Montelius redigerade 18 oktober 11:08

RäknestugaTA: Ping-pong and Echoes

Katariina, Fredrik, Hannes, (Spik)

Schemahandläggare redigerade 21 november 06:53

7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5

 
Feedback Nyheter