Applied Programming

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursens allmänna mål är att förmedla den nödvändiga kunskapen inom programmerings-modeller, -koncept, -språk, och -miljöer som behövs i modern mjukvarukonstruktion. Några få exempel på applikationsområden är att skapa webb-baserade, inbäddade, eller distribuerade system.

Vi kommer att ha ett anatl föreläsningar men också fyra större och mindre uppgifter. Dessa skall lösas och redovisas skriftligt. Vid ett seminarietilfälle, då uppgifterna skall vara lösta och redovisade,  kommer vi att diskutera olika lösningar och utvidgningar av ämnena. Det är viktigt att uppgifterna är lösta innan seminariet för att kunna hålla diskusionen på rätt nivå.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News