News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
Event Omtenta, 5 June 2020 14:00
Changed by scheduling staff 30 May at 04:31
Show more similar (4)
Event Omtenta, 5 June 2019 14:00
Changed by scheduling staff 29 May at 15:21
Event Omtenta, 5 June 2018 14:00
Changed by scheduling staff 29 May at 13:46
Event Omtenta, 8 June 2016 09:00
Changed by scheduling staff 13 May 2016
Event Omtenta, 10 June 2015 08:00
Changed by scheduling staff 25 May 2015
February 2012
Hamid Shahid posted 19 February 2012

Hamid Shahid tagged with Assignments. 19 February 2012

Teacher commented 21 February 2012

Hamid, look in the Kurswiki, the "Welcome to the course" page.

-fk

commented 21 February 2012

Thank you Fredrik.

 
August 2011
Event Föreläsning, 7 February 2011 13:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Show more similar (3)
Event Föreläsning, 1 February 2011 13:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Event Föreläsning, 27 January 2011 10:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
Event Föreläsning, 24 January 2011 13:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
January 2011
Fredrik Kilander posted 24 January 2011
 
Feedback News