Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2021 Show in My Schedule
Thu 28 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location: Ka-211
Week 5 2021 Show in My Schedule
Thu 4 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location: Ka-211
Week 6 2021 Show in My Schedule
Thu 11 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location: Ka-211
Week 7 2021 Show in My Schedule
Thu 18 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location: Ka-211
Week 8 2021 Show in My Schedule
Mon 22 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location: Ka-211
Thu 25 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location: Ka-211
Week 9 2021 Show in My Schedule
Mon 1 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location: Ka-211
Thu 4 mar 13:00-17:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Fredrik Kilander
Location: Ka-211
Week 10 2021 Show in My Schedule
Fri 12 mar 14:00-17:00 Tentamen
VT 2021
Examination
Location: Ka-301
Feedback News