Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-303
Thu 17 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-303
Week 4 2019 Show in My Schedule
Thu 24 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-304
Week 5 2019 Show in My Schedule
Thu 31 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-303
Week 6 2019 Show in My Schedule
Thu 7 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-304
Week 7 2019 Show in My Schedule
Thu 14 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-304
Week 8 2019 Show in My Schedule
Thu 21 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-304
Week 9 2019 Show in My Schedule
Thu 28 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-303
Fri 1 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-303
Fri 1 mar 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Kilander
Location Ka-304
Week 11 2019 Show in My Schedule
Thu 14 mar 14:00-17:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location Ka-204
Feedback News