Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 3 2019 Visa i Mitt schema
Tis 15 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-303
Tors 17 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-303
Vecka 4 2019 Visa i Mitt schema
Tors 24 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-304
Vecka 5 2019 Visa i Mitt schema
Tors 31 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-303
Vecka 6 2019 Visa i Mitt schema
Tors 7 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-304
Vecka 7 2019 Visa i Mitt schema
Tors 14 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-304
Vecka 8 2019 Visa i Mitt schema
Tors 21 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-304
Vecka 9 2019 Visa i Mitt schema
Tors 28 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-303
Fre 1 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-303
Fre 1 mar 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Föreläsning Lärare: Fredrik Kilander
Plats: Ka-304
Vecka 11 2019 Visa i Mitt schema
Tors 14 mar 14:00-17:00 Tentamen
VT 2019
Tentamen
Plats: Ka-204
Feedback Nyheter