Föreläsning

Time: Friday 5 September 2014 at 10:00 - 12:00 2014-09-05T10:00:00 2014-09-05T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2014 TSEDM

Location: Ka-205

Activity: Exercise

Student groups: TEBSM_1, TEBSM_2, TKOMK_3, TSEDM_1

Scheduling staff created event 22 April 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Teacher Mihhail Matskin edited 27 August 2014

ÖvFöreläsning

Scheduling staff edited 29 August 2014

FöreläsÖvning

Ka-302205

Teacher Mihhail Matskin edited 29 August 2014

ÖvFöreläsning

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-08-29 16:36

Tags: None so far.

Feedback News