Network Programming with Java

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course is replaced by ID1212 as from autumn term 17 (HT17).

Welcome!

The aim of this course is to introduce advanced network programming tools and techniques provided in two editions of Java development environments, mainly, Standard Edition and Enterprise Edition, as well as the Android API. The course gives hands-on experience in writing distributed applications in Java. In particular, after completion of the course, students should be able to know and define architectures of distributed applications; to design GUI clients for network servers; to program concurrent threads in a Java application; to design, develop and implement a distributed application using different networking APIs and technologies in Java, e.g. the socket API, Java RMI, Java IDL (CORBA), Java Messaging Service (JMS), Java Database Connectivity (JDBC) and Java Persistence API (JPA); to develop Web-based applications in Java using the Enterprise Java technologies, e.g. as Enterprise JavaBeans (EJB), servlets, Java Server Faces (JSF); to develop applications for hand-held and embedded devices using the Android API and (tentatively) the Java Platform Micro Edition

Teachers

Feedback News