Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Konrad Tollmar
Location Ka-204
Tue 31 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2017
Exercise Teachers: Konrad Tollmar
Location Ka-204
Week 45 2017 Show in My Schedule
Tue 7 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location Ka-301
Wed 8 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location Ka-208
Thu 9 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2017
Exercise
Location Ka-210
Week 46 2017 Show in My Schedule
Tue 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location Ka-208
Week 47 2017 Show in My Schedule
Tue 21 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location Ka-205
Wed 22 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2017
Exercise
Location Ka-208
Week 48 2017 Show in My Schedule
Wed 29 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location Ka-208
Fri 1 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Exercise
Location Ka-208
Week 49 2017 Show in My Schedule
Tue 5 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location Ka-208
Week 50 2017 Show in My Schedule
Mon 11 dec 13:00-16:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location Ka-208
Feedback News