Fluke45

Kom igång med multimetern FLUKE 45

photofluke45.gif

pdf  fluke45manual.pdf

fluke45.png

Matningsspänning och mätingångar

Instrumentet slås på genom att man trycker in den gröna knappen märkt POWER.

Anslutning av mätsignaler

Instrumentets mätingångar finns samlade överst till vänster på fronten. Det finns fyra polskruvar märkta COM, V/Ohm, mA(100mA), och A(10A).

  • Vid spänningsmätning ansluter man sig till COM och V/Ohm.
  • Vid strömmätning av strömmar mindre än 100 mA ansluter man sig till COM och mA(100mA). OBSERVERA! denna ingång är avsäkrad. Säkringen blir åtkomlig genom att man skruvar ut polskruven mA(100mA).
  • Vid strömmätning av strömmar upp till 10 A ansluter man sig till COM och A(10A).
  • Vid resistansmätning ansluter man det okända motståndet till COM och V/Ohm.

Funktionsknappar och mätområden

button45.png Ställ in önskad mätfunktion med knapparna för V växelspänning/likspänning eller A växelström/likström.
Med knapparna märkta Ohm eller FREQ ställer man in instrumentet för resistansmätning eller frekvensmätning.

Mätområden

I de allra flesta fall kan man använda de mätområden som instrumentet automatiskt ställer in.

Feedback News