Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Powerbox 3000

Kom igång med POWERBOX 3000

pbox.gif

Spänningar

  • 5V, 3A. Konstant 5V (kan finjusteras med skruv)
  • 0-40V, 1,25A. Ställes in med ratten märkt Voltage 0-40V. Lampan märkt CV indikerar att agregatet levererar den inställda spänningen.
  • 0-20V, 3A. Ställes in med ratten märkt Voltage 0-20V. Lampan märkt CV indikerar att agregatet levererar den inställda spänningen.
pb3000.png

Volt/Ampere-meter

Visarinstrumenten visar antingen spänning eller ström beroende på omkopplaren Volt/Amp.

Strömbegränsning

Vid överbelastning begränsar aggregatet strömmen till inställt värde. Detta indikeras genom att lampan märkt CC tänds.
Man ställer in begränsningsströmmen genom att kortsluta utgångskontakterna till respektive aggregat med en kort ledningstråd, och justera in kortslutningsströmmen till det önskade maxvärdet genom att vrida på rattarna Current 1,25A respektive Current 3A.