Function generator PM 5139

Kom igång med PM 5139

pdf  PM5139-Users-Manual.pdf

pm5139foto.gif


pm5139.png

Matningsspänning och signaluttag

Instrumentets strömbrytare finns till vänster på baksidan. Signalspänningen finns tillgänglig från ett BNC-uttag (bajonettfattning = tryck och vrid) till höger på panelen.

Manuell inställning

  • Tryck FREQUENCY, WAVEFORM eller AC. För varje ytterligare intryckning av knappen markeras en siffra/symbol som kan förändras.
  • Den siffra/symbol som markerats på displayen blinkar.
  • Decimalkommats position kan förändras med knapparna ÷10 eller ×10. Siffervärdet kan ställas in genom att vrida på inställningsratten.
knappar.png

Inställning av frekvens

Tryck på någon av knapparna FREQUENCY för att förbereda frekvensinställning. Välj område med ÷10 eller ×10 om så behövs.
Tryck på FREQUENCY upp/ner för att välja siffra. Ställ in siffran med inställningsratten. Upprepa för andra siffror om så behövs.

Val av vågform

Förbered valet genom att trycka på någon av knapparna WAVEFORM. Tryck därefter återigen på WAVEFORM ända tills rätt vågform markerats.

wawes.png

( Den som sysslar med digitalteknik har oftast användning för vågformen nummer fem från vänster i figuren ovan.)

Inställning av amplitud

Tryck på AC för att förbereda inställning av amplituden. Vrid fram rätt amplitudvärde med inställningsratten.

Feedback News