Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Electrical Principles

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara de grundläggande elektriska och magnetiska begreppen
 • beskriva passiva komponenter och elektriska näts egenskaper
 • genomföra beräkningar och simuleringar på elektriska nät
 • analysera mindre nät
 • genomföra mätningar på elektriska kretsar.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Laddning, spänning, ström, effekt, och energi.
 • Elektriska och magnetiska fält.
 • Kirchoffs lagar och Ohms lag.
 • Komponentkännedom (R, L, C, dioden, transistorn, operationsförstärkaren) och ideala transformatorn.
 • Lik- och växelström.
 • Oberoende och beroende generatorer.
 • Kretsanalys med mask och nodanalys, superposition samt tvåpolsekvivalenter.
 • Transienta förlopp i RC/RL-nät.
 • Analys av RLC-nät och resonanskretsar med komplexa metoden.

Rekommenderade förkunskaper

 • IX1307 Problemlösning i matematik
 • IX1304 Matematik, analys

Teachers