PSpice

Simulera med Orcad PSpice

Som simuleringsprogramvara använder vi Orcad PSpice som Du senare även kommer att använda i elektronik-kurserna.

(Ett bra och modernare program är LTSpice IV, och det programmet finns också installerat i labsalen 305 och i skolans datorsal 309. Du får välja simuleringsprogram själv vid elektronikkurserna.)

Vill Du ha PSPice på din egen dator? OrCADlite, finns för nedladdning från kurswebben   OrcadeLite92. Packa upp och kör installationsprogrammet.

I skolan är PSpice redan installerat på lab-datorerna. På skolans datorer använder Du någon mapp under  H:\ som arbetskatalog. (På samma sätt som med Quartus vid Digital Design).
Vi föreslår   H:\Private\Orcad\.
Packa upp  zip pspice.zip i din arbetskatalog så skapas underkatalogen pspice.
Filer som skapas i programhanteringen sparas sedan under  H:\Private\Orcad\.  Lib-filer som i EVAL och SOURCE hämtas från  H:\Private\Orcad\pspice\Lib.  Även stimula-kommandon sparas i arbetskatalogen.

Använd PSpice hemma!

Många av web-uppgifterna kan med fördel lösas med PSpice, men glöm inte att räkna också, eftersom det är den metoden som används vid tentamen.

Steg för steg:

Pspice intro  pdf pspice.pdf.  ( Med LTSpice  pdf LTSpice.pdf  )

pdf PSpiceRCfilter.pdf     ( Med LTSpice  pdf LTSpiceRCfilter.pdf  )


Läroboken Elkretsanalys innehåller ett kort avsnitt om PSpice. På nätet finns den fullständiga manualen.

pdf Orcad PSpice ref manual

Feedback News