7. Kontakt

Kursansvarig, föreläsare och övningsassistent

Mats Göthelid, Materialfysik, KTH-Kista, 08 - 790 4154, gothelid@kth.se

Övningsassistenter

Viktor Jonsson, Materialfysik, KTH-Kista, 08 -790 4161, vjons@kth.se

Margareta Linnarsson, Materialfysik, KTH-Kista, 08-790 4361, marga@kth.se

Labassistenter

Alexander Forsman,  Materialfysik, KTH-Kista, tel 08 - 790 4157, alfor@kth.se

Viktor Jonsson, Materialfysik, KTH-Kista, 08 -790 4161, vjons@kth.se

 

 

Feedback News