4. Övningar och exempelsamling

Övningsuppgifter

Övningsuppgifter är tagna dels från kursboken (Young), från Magnus Anderssons exempelsamling i Vågrörelselära (MA) och en del egengjorda uppgifter. Ni måste vara inloggade för att kunna läsa dokumenten på hemsidan.

 

Övning Tema Uppgifter
1

Rörelse, Newtons mekanik, arbete och energi

Kap 1-7

Young: 2.97, 4.27, 4.62, 6.90, 6.100, 6.104, 7.62, 7.65, 7.75
2

Rörelsemängd, impuls, moment, rotation, rörelsemängdsmoment och jämvikt

Kap 8-11                                                                                             

Young: 8.41, 8.94, 8.111, 9.90, 10.31, 10.45, 10.57, 10.70, 11.46

3

Periodisk rörelse

Avancerade problem med anknytning till verkligheten och tentan

Kap 1-11, 14

Young: 14.68, 14.71, 14.102, 92, 75

Egengjorda uppgifter
4

Avancerade mekanikproblem med anknytning till verkligheten och tentan

Kap 1-11, 14
Egengjorda uppgifter
5

Vågor, ljud

Kap 15-16
MA: 3, 7, 9, 12, 15, 20, 23, 25
6

Polarisation, brytning, Fresnels lag och interferens

Kap 32-35

Young: 33.51, 33.57,

MA: 40, 42, 44, 31, 33, 34 
7

Diffraktion och geometrisk optik

Kap 34-36

MA: 36, 37, 38, 46, 50

Young: 34.26, 34.94, 34.118, 35.43, 36.36, 36.42

8

Avancerade optikproblem med anknytning till verkligheten och tentan

2 egengjorda uppgifter

Feedback News