1. Välkommen och tentainfo

Lite info inför tentan

Vad man bör kunna inför tentan i Klassisk fysik.pdf

Ni måste kunna Dopplereffekten också, det glömde jag.

 

Feedback News