3. Föreläsningar

Läsanvisningar föreläsningar

 Föreläsning      Tema                                                                 Läs i boken

          1             Information, kursöversikt, rörelse                     Young: kap 1-3

          2             Newtons mekanik                                             Young: kap 4-5

          3             Arbete och energi                                             Young: kap 6-7

          4             Rörelsemängd, kollisioner, rotationer,              Young: kap 8-10

                         moment

          5             Rörelsemängd, kollisioner, rotationer,              Young: kap 8-10

                         moment

          6             Periodisk rörelse                                              Young: kap 14

          7             Statik, Jämvikt och elasticitet                           Young: kap 11

          8             Mekaniska vågor                                              Young kap 15

          9             Ljud                                                                  Young: kap 16 (utom 16.2,)

         10            Elektromagnetiska vågor, ljus                          Young: kap 32 (översiktligt), 33 (utom 33.6)

         11            Ljus, brytning och polarisation,                         Young: kap 33

                         Fresnels formler

         12            Interferens                                                         Young: kap 35 (utom 35.6, 8

         13            Diffraktion                                                          Young: kap 36

         14            Geometrisk optik                                               Young: kap 34

         15           Geometrisk optik                                                Young: kap 34

         16           Sammanfattning, repetition och tentaförberedelser                      

Feedback News