Elementary Physics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Grundläggande fysik!

Se CANVAS för aktuell information om kursen. 

Anmälan till tenta/KS sker här:

https://www.kth.se/sci/om/organisation/exp-tr8/anmalan-om-plussning-pa-tentamen-1.718051

Denna länk gäller både ifall ni inte klarat momentet eller önskar plussa.

Kursen omfattar tre delar av den klassiska fysiken: mekanik, vågrörelselära, samt elektromagnetism.

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, och laborationer. Observera att de schemalagda läraktiviteterna enbart upptar en mindre del av tiden Ni studenter förväntas lägga ner på kursen.

Mer information och kursmaterial finner Ni på de länkade sidorna till vänster.

Kursregistrering: daisy.it.kth.se

Vid problem med registrering kontakta studentexp@ict.kth.se

Registering till Canvas

Inlämningar av inlämningsuppgifter etc kommer ske i Canvas. För att få tillgång till kursen i Canvas ska registrering ske genom Ladok på webben: https://www.kth.se/student/minasidor/registreringar/?l=en_UK 

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter, laborationer, samt kontrollskrivningar alternativt tentamen. 

Under kursens gång ges möjlighet att klara av kursens tre moment vid enskilda kontrollskrivningar (i mekanik, vågrörelselära, samt elektromagnetism). Alternativt examination sker genom en gemensam tentamen för de tre momenten efter kursens slut. 

Examination skeer även genom inlämningsuppgifter och laborationer

Teachers

Feedback News