Solid State Physics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är en nedlagd kurs.

Studenter kan dock fortfarande tentera kursen i samband med tentamen i den nya kursen SK2758 Fasta tillståndets fysik. För aktuell information kring kursen, se

SK2758 Fasta tillståndets fysik

Teachers

Feedback News