Optical Networking

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the Optical Networking course (IO2654)

The Course PM for 2017 can be downloaded here.

The aim of this course is to provide the students with a basic understanding of what optical networks are, and how they work. More in detail the main contents of course are: 

 • Basics on communication networks
 • Layered network models
 • The optical layer and the WDM concept
 • Optical Networks static design
 • Dynamic provisioning in optical networks
 • Optical network survivability
 • Control and management  for optical networks
 • Optical access networks

This course requires a minimum number of 10 students registered. The course may be cancelled is this minimum number is not met.

Teachers

Feedback News