Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: M3
Tue 25 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: Digital
Tue 25 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: D41, D42
Wed 26 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: Digital
Note: Laboratoriesäkerhet, obl närv
Wed 26 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture
Location: Digital
Note: Brandskydd, obl närvaro
Wed 26 aug 15:00-16:00 Laboration
HT 2020 CBIOT
Laboratory
Location: K1
Note: Brandövning, obl närvaro
Fri 28 aug 08:00-10:00 Laboration
HT 2020 CBIOT
Laboratory
Note: Genomgång av lokaler, obl när
Fri 28 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: D41, D42
Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 10:00-12:00 Workshop
HT 2020 CBIOT
Workshop
Location: Digital
Tue 1 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: Digital
Tue 1 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2020 CBIOT
Laboratory
Thu 3 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: Digital
Thu 3 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: Q22, Q26
Thu 3 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2020 CBIOT
Laboratory
Fri 4 sep 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2020 CBIOT
Math workshop
Location: Digital
Fri 4 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: Q15, Q17
Week 37 2020 Show in My Schedule
Wed 9 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: Q22, Q26
Wed 9 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: Digital
Thu 10 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: Digital
Thu 10 sep 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2020 CBIOT
Math workshop
Location: Digital
Fri 11 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020 CBIOT
Test
Location: M31, M32, M33, M35
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2020 CBIOT
Workshop
Location: Digital
Tue 15 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: Digital
Tue 15 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2020 CBIOT
Laboratory
Wed 16 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: Digital
Thu 17 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: Q22, Q26
Thu 17 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2020 CBIOT
Laboratory
Fri 18 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: Q22, Q26
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: E1
Tue 22 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: M32, M35
Wed 23 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: D41, D42
Wed 23 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: E1
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2020 CBIOT
Workshop
Location: B21, B22, B23, B24
Tue 29 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Tue 29 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2020 CBIOT
Laboratory
Wed 30 sep 08:00-10:00 Räknestuga
HT 2020 CBIOT
Math workshop
Location: M32, M33
Thu 1 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020 CBIOT
Test
Location: L21, L51, L52
Thu 1 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2020 CBIOT
Laboratory
Fri 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020 CBIOT
Exercise
Location: D41, D42
Week 41 2020 Show in My Schedule
Wed 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: E1
Thu 8 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 CBIOT
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: E1
Thu 8 oct 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2020 CBIOT
Math workshop
Location: Q24, Q26
Week 43 2020 Show in My Schedule
Fri 23 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020 CBIOT
Examination
Location: D32, D34, D35, D41
Week 51 2020 Show in My Schedule
Thu 17 dec 14:00-19:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Tore Brinck
Location: E52
Feedback News