News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 29 May at 19:36
Scheduling staff edited 1 October at 07:20

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615, fc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e3

 
September 2020
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 29 May at 19:36
Scheduling staff edited 24 September at 10:57

KontrollskriÖvning

6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760, dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c, e4358b16-9bad-4613-aba6-a071ebc8db5e

KontrollskriÖvning

Examinationsövning

 
August 2020
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 29 May at 19:35
Scheduling staff edited 17 June at 11:31

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Scheduling staff edited 21 August at 09:04

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc11bf36f3-eb23-4e4e-9d96-62022525a0fb, 397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 3ab522cf-5a55-4a06-a7e1-ca0da4b7c0a1, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Grupp 1

 
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 29 May at 19:35
Scheduling staff edited 17 June at 11:31

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Scheduling staff edited 21 August at 09:04

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc11bf36f3-eb23-4e4e-9d96-62022525a0fb, 397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 3ab522cf-5a55-4a06-a7e1-ca0da4b7c0a1, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Grupp 2

 
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 29 May at 19:35
Scheduling staff edited 17 June at 11:31

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Scheduling staff edited 21 August at 09:04

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc11bf36f3-eb23-4e4e-9d96-62022525a0fb, 397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 3ab522cf-5a55-4a06-a7e1-ca0da4b7c0a1, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Grupp 2

 
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 29 May at 19:35
Scheduling staff edited 17 June at 11:31

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Scheduling staff edited 21 August at 09:04

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc11bf36f3-eb23-4e4e-9d96-62022525a0fb, 397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 3ab522cf-5a55-4a06-a7e1-ca0da4b7c0a1, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Grupp 1

 
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 29 May at 19:35
Scheduling staff edited 17 June at 11:31

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Scheduling staff edited 21 August at 09:04

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc11bf36f3-eb23-4e4e-9d96-62022525a0fb, 397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 3ab522cf-5a55-4a06-a7e1-ca0da4b7c0a1, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Grupp 1

 
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 29 May at 19:35
Scheduling staff edited 17 June at 11:31

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Scheduling staff edited 21 August at 09:04

397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc11bf36f3-eb23-4e4e-9d96-62022525a0fb, 397ddb50-d721-4c00-84a9-64eb2da2eacc, 3ab522cf-5a55-4a06-a7e1-ca0da4b7c0a1, 8cfde981-c5fa-4847-9df1-75836893451e, 9e12e8a9-aed5-436a-bdc9-316728f3cb43, da39cfdd-22cb-40ab-b1e7-23928a745e01

Grupp 2

 
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 19 August at 07:52
 
under
HT 2020 CBIOT
Scheduling staff created event 19 August at 07:52
 
Feedback News