News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2014
Scheduling staff created event 19 September 2014
Scheduling staff edited 19 September 2014

OnsMåndag 242 september 2014 kl 140:00 - 162:00

K53Q17

 
Scheduling staff created event 4 March 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 30 June 2014

Torisdag 253 september 2014 kl 104:00 - 126:00

E36, E53Q11, Q24

Scheduling staff edited 19 September 2014

Q11, Q24

 
August 2014
Scheduling staff created event 4 March 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 18 August 2014

ÖvningRäknestuga

ÖvningRäknestuga

 
Scheduling staff created event 18 August 2014
 
May 2014
Scheduling staff created event 7 April 2014
Scheduling staff removed the event 15 May 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.

Scheduling staff restored the event from the trash can. 15 May 2014

 
April 2014
Scheduling staff created event 11 April 2014
Scheduling staff edited 30 April 2014

LörOnsdag 259 oktober 2014 kl 08:00 - 13:00

VD32, VD33, V34D35, D41, D42

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
Scheduling staff created event 7 April 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
Scheduling staff created event 7 April 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
Scheduling staff created event 7 April 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
Scheduling staff created event 7 April 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
Feedback News