Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2014 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 1 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: E3
Tue 2 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Tue 2 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: D41, E53
Wed 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Mats Jansson
Location: D1
Note: Laboratoriesäkerhet, obligatorisk närvaro
Wed 3 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: E36, E53
Thu 4 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2014
Laboratory
Location: K1
Note: Föreläsning Brandskydd, obligatorisk närvaro!
Thu 4 sep 15:00-16:00 Laboration
HT 2014
Laboratory
Note: Brandövning
Fri 5 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Note: Genomgång av lokaler, obligatorisk närvaro
Fri 5 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Note: Genomgång av lokaler, obligatorisk närvaro
Week 37 2014 Show in My Schedule
Mon 8 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2014
Workshop Teachers: Mats Jansson
Location: D41, E32, E36, E52
Mon 8 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Tue 9 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Tue 9 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Wed 10 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Thu 11 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: E36, E53
Thu 11 sep 13:00-18:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Fri 12 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: V01, V11
Week 38 2014 Show in My Schedule
Mon 15 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Mon 15 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: D41, E53
Wed 17 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: E1
Wed 17 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2014
Math workshop
Location: E36, Q26
Fri 19 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2014
Test
Location: M31, M32, M33, M35
Week 39 2014 Show in My Schedule
Mon 22 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: Q17
Mon 22 sep 13:00-15:00 Workshop
HT 2014
Workshop Teachers: Mats Jansson
Location: D32, D33, D41, D42
Tue 23 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Tue 23 sep 14:00-16:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: Q11
Tue 23 sep 14:00-19:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Wed 24 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: E51, E52
Wed 24 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Wed 24 sep 14:00-19:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Thu 25 sep 14:00-19:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Fri 26 sep 14:00-19:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Week 40 2014 Show in My Schedule
Mon 29 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Tue 30 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: E31, E32
Thu 2 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: Q22, Q26
Fri 3 oct 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2014
Math workshop
Location: M31, M32
Week 41 2014 Show in My Schedule
Mon 6 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2014
Test
Location: V32, V33, V34
Mon 6 oct 10:00-12:00 Workshop
HT 2014
Workshop Teachers: Mats Jansson
Location: D32, D33, D41, D42
Mon 6 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Tue 7 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: E1
Tue 7 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Wed 8 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Thu 9 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Thu 9 oct 13:00-18:00 Laboration
HT 2014
Laboratory Teachers: Mats Jansson
Fri 10 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2014
Exercise
Location: D41, E53
Week 42 2014 Show in My Schedule
Tue 14 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: F2
Thu 16 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Tore Brinck
Location: D1
Fri 17 oct 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2014
Math workshop
Location: Q15, Q17
Week 44 2014 Show in My Schedule
Wed 29 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2014
Examination
Location: D32, D33, D35, D41, ...
Feedback News