Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Q31
Wed 2 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Fri 4 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Wed 9 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Fri 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Wed 16 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Fri 18 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Wed 23 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Gunilla Herting
Location: Digital
Fri 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Wed 30 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: Digital
Thu 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mikael Hedenqvist
Location: Digital
Fri 2 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Gunilla Herting
Location: Digital
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Mikael Hedenqvist
Location: Digital
Tue 6 oct 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2020
Projektarbete Teachers: Gunilla Herting
Location: Digital
Wed 7 oct 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2020
Projektarbete Teachers: Gunilla Herting
Location: Digital
Fri 9 oct 13:00-15:00 Projektarbete
HT 2020
Projektarbete Teachers: Gunilla Herting
Location: Digital
Week 42 2020 Show in My Schedule
Fri 16 oct 14:00-16:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: U1
Week 43 2020 Show in My Schedule
Fri 23 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: B21, B22, B24
Week 51 2020 Show in My Schedule
Thu 17 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Inger Odnevall Wallinder
Location: L31
Feedback News