Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: K2
Wed 8 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: K2
Fri 10 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Inger Odnevall
Location: K2
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: V1
Wed 15 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Inger Odnevall
Location: V32
Fri 17 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: V3
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: K2
Wed 22 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Inger Odnevall
Location: K2
Fri 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: V3
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: V32
Wed 29 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunilla Herting
Location: V2
Fri 1 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: V3
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Inger Odnevall
Location: V2
Wed 6 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: V1
Thu 7 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: K2
Fri 8 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021
Seminar Teachers: Gunilla Herting
Location: V1
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Inger Odnevall
Location: K2
Tue 12 oct 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2021
Projektarbete Teachers: Inger Odnevall
Location: D3
Wed 13 oct 10:00-12:00 Projektarbete
HT 2021
Projektarbete Teachers: Inger Odnevall
Location: V3
Fri 15 oct 13:00-15:00 Projektarbete
HT 2021
Projektarbete Teachers: Inger Odnevall
Location: V2
Week 42 2021 Show in My Schedule
Fri 22 oct 14:00-16:00 Övning
HT 2021
Exercise Teachers: Inger Odnevall
Location: V3
Week 43 2021 Show in My Schedule
Fri 29 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2021
Examination Teachers: Inger Odnevall
Location: K53, M23, M24
Week 51 2021 Show in My Schedule
Tue 21 dec 14:00-19:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Inger Odnevall
Location: E34
Feedback News