Electrochemical Energy Devices

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The overall aim of the course is to let the participants attain knowledge about operating principles, materials, design, applications and system aspects of electrochemical energy devices, within the categories batteries, fuel cells, electrochemical solar cells and supercapacitors.

This course mainly uses Bilda. The activity in Bilda is open to course participants. If you experience problems gaining access, please contact Mårten Behm, course responsible.

Övergripande mål är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper om funktionsprinciper, material, utformning, tillämpningar och systemaspekter för olika elektrokemiska energiomvandlare inom kategorierna batterier, bränsleceller,elektrokemiska solceller och superkondensatorer.

Kursen använder huvudsakligen Bilda. Aktiviteten i Bilda är öppen för kursdeltagare. Om du har problem att komma in på aktiviteten, kontakta kursansvarig Mårten Behm.

Teachers

Feedback News