Sustainable Production of Pharmaceuticals

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben för Hållbar Läkemedelsteknik KE2330 på KTH Social!

Alla kurser på KTH använder inte KTH Social kurswebb fullt ut i dagsläget. För uppdaterad info och kursmaterial till denna kurs hänvisas till kurssidan på KTH Bilda!

Kurswebben på KTH Social är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the KTH Social website for the course Sustainable Production of Pharmaceuticals KE2330!

All courses at KTH are not currently using the KTH Social course web in full. For updated information and course material for this particular course, please use the course website at KTH Bilda.

The KTH Social course web is always open to students, however. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can also find information about the course schedule on the course web. More information about the course web.

Teachers

Feedback News